Xem nhiều nhất

 
Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với  1 nhóm cụ thể  thì gửi Email1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới ...

Đào tạo mindset

257 lượt xem

31/12/2019