Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B

Đào tạo mindset

371 lượt xem

30/10/2019

Để cài đặt Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B anh /chị vui lòng thao tác như sau:

1.Click vào màn hình Marketing ( F3) chọn Marketing Automation

Sau đấy click vào " Thêm mới" để thêm mới auto

 - Đặt tên cho Auto

- Chọn hành động :

+ Hành động " Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch"

+ Phần với  điền  kiện: Click vào khung chọn " Trạng thái"  khung bên cạnh chọn " Equal"

 2 Khung bên dưới chọn  tên chiến dịch và tên trạng thái cơ hội tương ứng 

                   


- Chọn hệ quả:

+ Chọn hệ quả thêm mới cơ hội vào  chiến dịch

-   Nhập thời gian đợi - Đợi 0 ngày có nghĩa là sẽ thêm mới ngay lập tức, nhập Đợi 7 ngày có nghĩa 7 ngày sau mới thêm mới cơ hội vào chiến dịch

- Chọn  tên chiến dịch muốn  thêm mới cơ hội

- Copy biến {{c_name}}  để đặt tên cho cơ hội    

-Nhấn " Lưu quy trình" để lưu Auto vừa thiết lập 

- Ra ngoài màn hình danh sách Auto bật kích hoạt auto này để chạy auto vừa thiết lập

 


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan