Xem nhiều nhất

 
Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

Để có thể thêm mới nhiều khách hàng thành cơ hội trong chiến dịch anh/chị có thể thao tác như sau:- Bước 1: Nếu khách hàng là khách hàng mới, anh/chị sẽ ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

256 lượt xem

31/12/2019

Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B

Để cài đặt Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B anh /chị vui lòng thao tác như sau:1.Click vào màn hình ...

Đào tạo mindset

413 lượt xem

30/10/2019