Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

230 lượt xem

31/12/2019

Để có thể thêm mới nhiều khách hàng thành cơ hội trong chiến dịch anh/chị có thể thao tác như sau:

- Bước 1: Nếu khách hàng là khách hàng mới, anh/chị sẽ upload khách hàng theo file excel theo hướng dẫn sau: https://wiki.getfly.vn/cach-upload-khach-hang-bang-file-excel-684.html

- Bước 2: Sau khi Đã upload khách hàng thành công, anh/chị lọc khách hàng theo bộ lọc đã upload (hoặc theo nhóm KH, ngày tạo,...) ---> tích đánh dấu cả trang --> Thao tác  --> Cơ hội --> Lựa chọn chiến dịch --> Cập nhật
Sau mỗi lần thao tác chuyển cơ hội thành công, anh/chị vui lòng ấn F5 lại hệ thống rồi thao tác tiếp

Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan