Upload khách hàng

Tải lên danh sách khách hàng mới từ file có sẵn

340 lượt xem
10/06/2020
Cách chỉnh sửa thông tin khách hàng hàng loạt trên Getfly 4.0

Cách chỉnh sửa thông tin hàng loạt trên Getfly

340 lượt xem
29/03/2020
Tại sao tôi upload khách hàng điền đúng thông tin người phụ trách rồi mà vẫn báo lỗi?

Tại sao tôi upload khách hàng điền đúng thông tin người phụ trách rồi mà vẫn báo lỗi?

295 lượt xem
29/03/2020
Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

325 lượt xem
31/12/2019
Tại sao khi upload khách hàng tôi đã điền thông tin người phụ trách mà hệ thống vẫn báo lỗi

Tại sao khi upload khách hàng tôi đã điền thông tin người phụ trách mà hệ thống vẫn báo lỗi

519 lượt xem
12/07/2019
Tại sao tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không thấy trùng mã khách hàng

Tại sao tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không thấy trùng mã khách hàng

395 lượt xem
31/05/2019
Làm sao Upload được khách hàng có trường thông tin ngày tháng năm?

Làm sao Upload được khách hàng có trường thông tin ngày tháng năm?

301 lượt xem
31/05/2019
Tại sao tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không thấy trùng mã khách hàng

Tại sao tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không trùng mã khách hàng

16 lượt xem
26/04/2019
Cách upload khách hàng ghi nhận ngày tạo

Cách upload khách hàng ghi nhận ngày tạo

415 lượt xem
14/02/2019

Xem nhiều nhất