Cách thêm mới khách hàng bằng file excel

Khách hàng

167 lượt xem

27/03/2020

Cách tạo mới khách hàng trên Getfly bằng file excel:

B1: Click vào biểu tượng nhóm người ( thứ 3 từ trên xuống) bên góc tay trái màn hình

B2: Click : Tải lên


B3: Chọn mẫu upload và click vào mẫu, mẫu upload sẽ tải xuống máy, nhập các thông tin của khách hàng vào các cột tương ứng ( những thông tin không có có thể bỏ qua) sau đó lưu file lại

B4: Chọn tập tin là file khách hàng và nhấn tải lên.


1 số lưu ý:

- Mẫu upload rút gọn: chỉ có các thông tin khách hàng cơ bản: Tên khách hàng, điện thoại, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng, email, địa chỉ, người liên hệ chính, email người liên hệ chính, số điện thoại người liên hệ chính.

- Mẫu upload đầy đủ: tất cả các trường dữ liệu.

- Ghi đè dữ liệu nếu trùng mã: chỉ hỗ trợ khi KH đã có trên hệ thống và muốn cập nhật lại thông tin của khách hàng đó.

- Đánh dấu tôi là người phụ trách: nếu tích chọn trường này thì tất cả khách hàng có trong file sẽ do người upload là người phụ trách

Cám ơn anh chị đã quan tâm!
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan