Tại sao tôi upload khách hàng điền đúng thông tin người phụ trách rồi mà vẫn báo lỗi?

Khách hàng

178 lượt xem

29/03/2020

Chào anh/chị, 

Khi anh/chị thao tác upload khách hàng theo file mẫu upload của Getfly, mặc dù anh chị đã điền đúng thông tin của người phụ trách rồi nhưng hệ thống vẫn báo lỗi "Người phụ trách không tồn tại", thì rất có thể anh/chị đã điền nhầm thông tin cột Người phụ trách rồi nhé! Thay vì điền tên người phụ trách là  "Tên người dùng", anh chị lại điền là "tên hiển thị", vì vậy hệ thống mới báo lỗi.


(1) Tên người dùng: Là tên tài khoản dùng để đăng nhập vào hệ thống Getfly cũng như Ghi nhận người phụ trách khách hàng trong file upload (Tên này hệ thống không cho phép trùng)

(2) Tên hiển thị trên hệ thống: Tên này đề hiển thị trong các công việc, trao đổi,... trên hệ thống (Tên này hệ thống cho phép trùng)

Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan