Tại sao tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không thấy trùng mã khách hàng

Khách hàng

295 lượt xem

31/05/2019

Tại sao khi tôi upload khách hàng hệ thống báo bị bỏ qua mặc dù kiểm tra không thấy trùng mã khách hàng có trên hệ thống và đã tích chọn ghi đè dữ liệu nếu trùng mã


Nguyên nhân: Khi upload ghi đè dữ liệu nếu trùng mã, hệ thống sẽ check theo mã khách hàng ( mã khách hàng trên hệ thống thì không khách hàng nào trùng với khách hàng nào). Do anh/chị không có quyển xem và chỉnh sửa khách hàng đó nên khi upload ghi đè hệ thống không cho ghi đè dữ liệu mới.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan