Auto tạo mới khách hàng gửi email về cho quản lý

Marketing Automation

264 lượt xem

25/10/2019

Tạo auto gửi mail cho quản lý khi khách hàng được thêm mới trên hệ thống Getfly

1 : Vào F3, chon marketing automation ấn thêm mới

2: Nhập tên quy trình

3: Chọn hành động: Kh lần đầu vào CRM, điều kiện : email có chứa @

4: Chọn hệ quả gửi email cho KH hoặc nhân viên

5: Chọn tên người nhận mail là tài khoản quản lý, nhập tiêu đề vào nội dung mail

6: Cập nhật auto và ấn kích hoạt


Cám ơn anh chị đã quan tâm!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan