Tab Automation trong chi tiết khách hàng dùng để làm gì?

Khách hàng

218 lượt xem

31/01/2020

Hiện tại, trong chi tiết khách hàng, tab Automation sẽ theo dõi được các auto đang chạy được áp dụng cho khách hàng đó. Tuy nhiên, hệ thống sẽ chỉ thống kê được với các auto được chạy với các hành động sau đây:

- Khách hàng lần đầu vào crm

- Thay đổi thông tin khách hàng

- Thay đổi mối quan hệ khách hàng

- Giới thiệu khách hàng

- Thay đổi điểm thưởng, tiền thưởng


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan