Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

Đào tạo mindset

754 lượt xem

2019-12-31 14:59:21

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với  1 nhóm cụ thể  thì gửi SMS :

1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Cài đặt  ở phần điều kiện của Auto

- Đặt tên cho Auto

- Chọn điều kiện cho hành động ở mục NẾU

+Hành động :  KH lần đầu vào CRM

+ Với điều kiện: Chọn  Nhóm khách hàng , sau đấy chọn IN  và chọn nhóm khách hàng muốn chạy Auto


3. Cài đặt ở phần hệ quả của Auto

- Click vào biểu tượng SMS để chọn hệ quả gửi SMS

- Chọn thời gian số ngày đợi để gửi tin nhắn

Ví dụ: thời gian đợi là 0 tương ứng là gửi ngay lập tức

          thời gian đợi là 1 tương ứng là sau  1 ngày  mới gửi sms

- Chọn Brandname 

- Soạn nội dung SMS muốn gửi 


4. Nhấn vào " Lưu quy trình  " để lưu auto


5. Bật kích hoạt auto


7. Auto đã được kích hoạtBài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)