Auto gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định

Marketing Automation

644 lượt xem

2019-12-30 16:46:53

Để thiết lập automation gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Bước 1: Vào Maketing F3 --> Maketing Automation --> Thêm mới

- Bước 2: Chọn Tên quy trình , Nhóm --> Tại phần Nếu chọn Theo thời gian --> Chọn thời gian muốn gửi email --> Sự kiện: Không có sự kiện liên quan


- Bước 3: Tại phần Thì : Chọn hành động gửi Email --> Với điều kiện :Nhóm khách hàng In --> chọn nhóm KH muốn gửi email -->  Nhập người gửi, người nhận, nội dung email

- Bước 4: Ấn Lưu Quy trình

Chúc anh/chị thao tác thành công cùng Getfly!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)