Auto tạo mới khách hàng thì tạo mới cơ hội trong chiến dịch

Marketing Automation

267 lượt xem

10/07/2019

Tôi muốn khi thêm mới khách hàng thì tự động chuyển khách hàng đó vào chiến dịch bán hàng, anh/chị có thể setup automation như sau:


- Phần NẾU: Chọn Hành động Khách hàng lần đầu vào CRM ( thêm mới khách hàng)

Với điều kiện khách hàng ở nhóm Bán hàng ( điều kiện này anh/chị có thể lựa chọn điều kiện phù hợp )

- Phần THÌ: Chọn hệ quả Thêm mới cơ hội vào chiến dịch

  + Anh/chị có thể setup thời gian tạo cơ hội ở chiến dịch ( ngày lập tức hoặc 1, 2 ngày sau....)

  + Chiến dịch: Anh/chị chọn tên của chiến dịch đã đã sẵn trên hệ thống 

  + Tên cơ hội: Anh/chị nhập tên cơ hội mong muốn hiển thị

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan