Xem nhiều nhất

 
Tại sao tôi đã cài đặt nhận thông báo mà khi có thư nội bộ được tạo không thấy thông báo

Để nhận được thông báo liên quan đến thu nội bộ, anh/chị cần cài đặt setup ở mục cài đặt các nhân => THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNGCác thông báo liên quan ...

Hướng dẫn sử dụng

459 lượt xem

08/12/2018

Thêm Mới Nhiều Khách Hàng Vào Chiến Dịch 1 Lúc Có Được Không?

Hiện tại hệ thống cho phép thêm được nhiều khách hàng vào chiến dịch. Anh/chị có thể thực hiện theo các thao tác sau: Tại giao diện Khách hàng (F2), ...

Khách hàng

245 lượt xem

13/04/2020

Cách thêm nhiều cơ hội vào 1 chiến dịch

Để thêm nhiều cơ hội khách hàng vào 1 chiến dịch, anh/chị thao tác như sau:- Tại màn hình danh sách Khách hàng (F2) -> Lọc ra danh sách khách hàng cần thêm vào ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

223 lượt xem

20/02/2020

Cách chuyển nhiều cơ hội vào chiến dịch

Cách chuyển nhiều cơ hội vào chiến dịch:Bước 1 : Ngoài màn hình F2, chọn biểu tượng con mắt hiển thị số kết quả trên 1 trang là 200 kết quả. ( giới hạn ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

417 lượt xem

20/09/2018

Tìm kiếm khách hàng theo thời gian tạo cơ hội?

Để tìm kiếm khách hàng theo thời gian tạo cơ hội, anh/chị thao tác theo các bước sau:- Anh/chị click vào phần tìm kiếm nâng cao (hình tam giác ngược cạnh chữ ...

Khách hàng

294 lượt xem

25/09/2019

Auto tạo mới khách hàng thì tạo mới cơ hội trong chiến dịch

Tôi muốn khi thêm mới khách hàng thì tự động chuyển khách hàng đó vào chiến dịch bán hàng, anh/chị có thể setup automation như sau:- Phần NẾU: Chọn Hành động ...

Marketing Automation

310 lượt xem

10/07/2019

Khi có một cơ hội mới được tạo thì hệ thống sẽ tự động báo cho một nhóm sales nào đó

Để setup thông báo cho các bạn nhân viên khi có cơ hội mới được tạo trong chiến dịch, anh/chị có thể thao tác tạo automation như sau:- Phần NẾU: anh/chị chọn ...

Marketing Automation

300 lượt xem

13/07/2019

Cách thêm mới 1 cơ hội

Có 3 cách thêm cơ hội: 1: Thêm từ danh sách khách hàng: chọn khách hàng muốn tạo cơ hội --> Thao tác --> Tạo cơ hội2: Thêm qua optin form: Sau khi tạo xong optin ...

Marketing

589 lượt xem

15/01/2018

Lịch sử chiến dịch

Để xem lịch sửu chiến dịch, anh chị lick vào biểu tượng tin nhắn trong chi tiết chiến dịchHoặc vào thư nội bộ, tìm thư nội bộ có tên giống tên chiến ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

356 lượt xem

24/01/2018