Khi có một cơ hội mới được tạo thì hệ thống sẽ tự động báo cho một nhóm sales nào đó

Marketing Automation

268 lượt xem

13/07/2019

Để setup thông báo cho các bạn nhân viên khi có cơ hội mới được tạo trong chiến dịch, anh/chị có thể thao tác tạo automation như sau:

- Phần NẾU: anh/chị chọn theo hành động: Khách hàng được đưa vào một chiến dịch 

( Chọn cụ thể theo tên chiến dịch)

- Phần THÌ: anh/chị chọn hệ quả Gửi notification cho nhân viên 


Anh/chị có thể setup gửi ngày lập tức hoặc sau bao lâu mới gửi thông báo.

- Tin nhắn: sẽ nhập nội dung thông báo muốn gửi cho nhân viên

- Người gửi: chọn người gửi thông báo

- Người nhận thông báo: chọn những user muốn nhận được thông báo ( lưu ý: có thể chọn được nhiều user để nhận thông báo)

Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan