Xem nhiều nhất

 
Thêm Mới Nhiều Khách Hàng Vào Chiến Dịch 1 Lúc Có Được Không?

Hiện tại hệ thống cho phép thêm được nhiều khách hàng vào chiến dịch. Anh/chị có thể thực hiện theo các thao tác sau: Tại giao diện Khách hàng (F2), ...

Khách hàng

207 lượt xem

13/04/2020

Auto tạo mới khách hàng thì tạo mới cơ hội trong chiến dịch

Tôi muốn khi thêm mới khách hàng thì tự động chuyển khách hàng đó vào chiến dịch bán hàng, anh/chị có thể setup automation như sau:- Phần NẾU: Chọn Hành động ...

Marketing Automation

270 lượt xem

10/07/2019

Khi có một cơ hội mới được tạo thì hệ thống sẽ tự động báo cho một nhóm sales nào đó

Để setup thông báo cho các bạn nhân viên khi có cơ hội mới được tạo trong chiến dịch, anh/chị có thể thao tác tạo automation như sau:- Phần NẾU: anh/chị chọn ...

Marketing Automation

269 lượt xem

13/07/2019