Cách thêm nhiều cơ hội vào 1 chiến dịch

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

191 lượt xem

20/02/2020

Để thêm nhiều cơ hội khách hàng vào 1 chiến dịch, anh/chị thao tác như sau:

- Tại màn hình danh sách Khách hàng (F2) -> Lọc ra danh sách khách hàng cần thêm vào chiến dịch -> click vào ô vuông trên cùng để chọn Tất cả -> Thao tác -> Tạo cơ hội

LƯU Ý: Hệ thống mặc định hiển thị 20 kết quả 1 trang nên sẽ thao tác được 20 khách hàng đầu tiên. Nếu cần thao tác chuyển nhiều hơn, anh/chị ấn chọn hiển thị nhiều hơn  (https://wiki.getfly.vn/toi-muon-xem-duoc-nhieu-hon-50-khach-hang-tren-mot-trang-o-phan-man-hinh-chinh-185.html) Tối đa thao tác thêm được 200 khách hàng 1 lần vào chiến dịch


- Lựa chọn tên chiến dịch, người phụ trách cơ hội -> Cập nhật


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan