Xem nhiều nhất

 
Thêm Mới Nhiều Khách Hàng Vào Chiến Dịch 1 Lúc Có Được Không?

Hiện tại hệ thống cho phép thêm được nhiều khách hàng vào chiến dịch. Anh/chị có thể thực hiện theo các thao tác sau: Tại giao diện Khách hàng (F2), ...

Khách hàng

207 lượt xem

13/04/2020

Cách thêm nhiều cơ hội vào 1 chiến dịch

Để thêm nhiều cơ hội khách hàng vào 1 chiến dịch, anh/chị thao tác như sau:- Tại màn hình danh sách Khách hàng (F2) -> Lọc ra danh sách khách hàng cần thêm vào ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

193 lượt xem

20/02/2020