Tôi muốn mỗi tuần gửi 1 email cho khách hàng thì làm thế nào?

Marketing Automation

317 lượt xem

22/04/2019

Để thiết lập tự động hàng tuần gửi 1 mail cho khách hàng, anh/chị thao tác như sau:

- Vào Marketing Automation 

ĐIỀU KIỆN (NẾU): Theo thời gian chọn ngày trong tuần cần setup -> Không có sự kiện liên quan 


HỆ QUẢ (THÌ): Chọn gửi email -> setup các thông tin cần thiết. Người gửi, Người nhận mail, Tiêu đề, Nội dung mail


LƯU Ý:

- Đối với gửi mail auto, anh/chị lưu ý ấn vào mục Track email để hệ thống thống kê lại trong mục Email Marketing các mail gửi đi từ auto. Từ đó xuất báo cáo các trạng thái của email như: Chưa đọc, Đã đọc

- Vì là hàng tuần sẽ gửi mail cho tất cả khách hàng nên anh/chị lưu ý giới hạn email trên hệ thống và cả của dịch vụ email đang dùng để tránh tình trạng bị gián đoạn trong quá trình gửi mail

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan