Auto thêm mới cơ hội trong chiến dịch thì gửi mail trên Getfly 4.0

Marketing Automation

338 lượt xem

2021-07-23 15:49:13

 

Để tạo auto thêm mới khách hàng vào chiến dịch thì gửi maill, anh/chị thiết lập như sau:

- Vào Marketing Automation -> Thêm mới

- Điều kiện: 

Theo hành động -> KH được đưa vào một chiến dịch -> Chiến dịch -> Trong số (In) -> chọn tên chiến dịch tương ứng.

- Hệ quả:

Hành động: Gửi mail -> Thiết lập các thông tin tương ứng (người gửi, người nhận, tiêu đề, nội dung mail,..)

Hoàn tất anh/chị sẽ có 1 kịch bản hoàn chỉnh. Lưu tên và chọn Kích hoạt để bắt đầu auto

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)