Auto thêm mới cơ hội trong chiến dịch thì đưa khách hàng vào 1 nhóm nhất định trên Getfly 4.0

Marketing Automation

423 lượt xem

2021-07-02 17:40:36

 

Để thiết lập khi thêm mới cơ hội vào chiến dịch thì khách hàng sẽ tự động cập nhật vào 1 nhóm nhất định, anh/chị thao tác như sau:


 

- Vào Marketing Automation -> Thêm mới. 

Chọn hành động: Thêm mới cơ hội vào chiến dịch.

Điều kiện: Chiến dịch -> Trong số (In) -> chọn tên chiến dịch tương ứng

 

- Hệ quả: Cập nhật nhóm khách hàng -> Chọn tên nhóm khách hàng tương ứng

 

 

  • Thêm vào: thêm khách hàng vào nhóm này và vẫn giữ các nhóm cũ (nếu có)
  • Cập nhật mới: đưa khách hàng vào nhóm này và xóa tất cả các nhóm cũ

Cuối cùng anh/chị điền tên auto và kích hoạt.

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)