Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng/ sinh nhật người liên hệ / sinh nhật nhân viên

Marketing Automation

622 lượt xem

2020-09-04 15:10:53

 

Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng- người liên hệ
Mô tả: tới ngày sinh nhật khách hàng hoặc sinh nhật của liên hệ, hoặc nhân viên hệ thống sẽ tự động gửi email hoặc sms chúc mừng sinh nhật.
 

Bước 1: Anh chị chọn biểu tượng hình tròn -> Marketing Automation 

 

Bước 2: Anh/chị click vào Thêm mới - > Bắt đầu ngay để thêm mới quy trình automation 

 

Bước 3: Anh/chị lựa chọn điều kiện là Sinh nhật Khách hàng
Hành động là gửi Sms hoặc Email -> kéo thả ra màn hình, điều kiện và hành động được nối lại với nhau: (lưu ý: nên chọn thên điều kiện chờ và chọn mốc thời gian phù hợp để gửi mail/sms chúc mừng sn, nếu không chọn mốc thời gian thì hệ thống sẽ hiểu khi bắt đầu đến ngày sn sẽ gửi ngay khi bắt đầu ngày mới) 
Sinh nhật người liên hệ hay sinh nhật nhân viên tương tự như vậy
Bước 4:  Anh/chị click vào phần hành động Sinh nhật khách hàng/liên hệ/nhân viên để thiết lập thông tin ( nên tích chọn cả tuần để khi đến sn bất cứ kh nào đều sẽ gửi sms hoặc email)


Click phần hệ quả gửi Sms hay email để nhập nội dung Sms/ email, thông tin người gửi 
Sau đó click cập nhật -> đặt tên Auto -> kích hoạt Auto 
   
 

Mời anh/chị tham khảo thêm video:


Chúc các anh/chị thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

0/5 (0 lượt)