Tôi muốn sửa người tạo cơ hội khách hàng khi đăng kí qua form thì phải vào đâu?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

442 lượt xem

2020-08-17 08:59:52

Để sửa người tạo cơ hội khách hàng khi đăng kí qua form ở chiến dịch, anh/chị cần thao tác như sau:

- Vào Marketing (F3) -> Opt-in Form -> chọn sửa form mà anh/chị đang dùng để nhúng vào web


  - Chọn Thiết lập -> tại mục "Ai sẽ là người tạo ra cơ hội này?" -> anh/chị chọn tên tài khoản cần ghi nhận người tạo cơ hội rồi ấn Cập nhật là xong


  LƯU Ý:

  - Anh/chị cần là người tạo Form đó và có quyền Sửa Optin form hoặc có quyền Sửa và Xem tất cả Opt-in form trên hệ thống mới thao tác được phần này.

  Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


  Bài viết liên quan
   Không có bài viết liên quan
  Thông tin tác giả

  Getfly

  0/5 (0 lượt)