Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email trên Getfly 4.0?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

128 lượt xem

2020-07-01 17:11:45

Chào anh/chị,

Anh/chị có thể lọc được những khách hàng gửi email thất bại trong chiến dịch email của mình bằng cách sau:

1. Khi gửi Email Marketing, anh/chị chọn email thuộc 1 chiến dịch email:

2. Anh/chị tạo 1 automation như sau: 

- Hành động: Gửi email cho khách hàng, với điều kiện "tiêu đề" chứa "..."

- Sau thời gian chờ .... ngày, nếu khách hàng không thuộc nhóm "đã gửi email" thì đưa khách hàng vào nhóm "chưa gửi được email"

3. Trước thời gian chờ, anh chị vào phần chiến dịch Email và thao tác nhóm các "khách hàng đã gửi email" (chưa đọc+ đã đọc) và 1 nhóm để thoả mãn điều kiện của automation

Email marketing F4 --> Chiến dịch Email --> Chữ (i) tại cột chưa đọc và đã đọc


 

 

4. Sau thời gian chờ đợi Automation chạy hoàn tất, Anh/chị sẽ có nhóm những khách hàng "chưa gửi được email", anh/chị hãy xử lý lại dữ liệu của bên mình để việc gửi email hiệu quả hơn nhé!

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)