Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email? - Getfly 4.0

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

40 lượt xem

2020-07-01 17:11:45

 

Chào anh/chị,

Anh/chị có thể lọc được những khách hàng gửi email thất bại trong chiến dịch email của mình bằng cách sau:

1. Khi gửi Email Marketing, anh/chị chọn email thuộc 1 chiến dịch email:

2. Anh/chị tạo 1 automation như sau: 

- Hành động: Gửi email cho khách hàng, với điều kiện "tiêu đề" chứa "..."

- Sau thời gian chờ .... ngày, nếu khách hàng không thuộc nhóm "đã gửi email" thì đưa khách hàng vào nhóm " chưa gửi được email"

3: Trước thời gian chờ, anh chị vào phần chiến dịch Email và thao tác nhóm các "khách hàng đã gửi email" (chưa đọc+ đã đọc) và 1 nhóm để thoả mãn điều kiện của automation


 

 

4. Anh/chị đã có nhóm những khách hàng "chưa gửi được email", anh/chị hãy xử lý lại dữ liệu của bên mình để việc gửi email hiệu quả hơn nhé!

 

 

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)