Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

226 lượt xem

30/03/2020

Chào anh/chị,

Khi anh/chị sử dụng module chiến dịch trên Getfly, đối với các cơ hội trong chiến dịch anh chị có thể cài đặt tự động phân chia cơ hội cho nhân viên như sau:

Bước 1: Trong phần tạo chiến dịch --> tích "Tự động phân chia cơ hội" -- > Tích các nhân viên được phân chia --> Cập nhật


Chú ý: 

1, Các cơ hội trong chiến dịch sẽ phân chia lần lượt cho các nhân viên được tích nhận cơ hội theo quy tắc: Phân chia đều để các nhân viên có cơ hội bằng nhau rồi phân chia vòng lần lượt khi có cơ hội mới thêm vào. 

2, Trong trường họp xóa nhân viên đã chọn phân chia cơ hội ra khỏi chiến dịch -> các cơ hội của bạn đó đang phụ trách sẽ tự động phân chia lại cho các bạn đã được tích chọn tự động phân chia cơ hội.

lưu ý: Các trạng thái cơ hội sẽ không bị thay đổi

Cám ơn anh/chị đã theo dõi bài viết! 


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan