Ai có quyền cho cơ hội thất bại?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

197 lượt xem

25/09/2019

- Những người có quyền cho thất bại cơ hội:

+ Người quản lý chiến dịch. 


+ Người phụ trách cơ hội. 


+ Cơ hội chưa có người phụ trách.


* Lưu ý: người được xem tất cả các cơ hội nhưng không phải là người quàn lý chiến dịch cũng sẽ không cho cơ hội thất bại được.


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan