Nút ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch là như nào?

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

239 lượt xem

23/11/2019

Chào anh/chị Thân Mến!

 Khi mình setup từng chiến dịch sẽ có mục "ẩn thông tin cơ hội" như hình dưới đây:


Khi bạn kích vào ô này thì nhân viên phải đăng ký cơ hội thì nhân viên mới xem được thông tin chi tiết trong cơ hội đó, còn lại sẽ không xem được các cơ hội trong chiến dịch nếu không phải là của mình! Cai này sẽ setup với từng chiến dịch mà bạn muốn!

Chúc các bạn thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan