Tôi muốn gửi mail cho khách hàng trong chiến dịch

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

440 lượt xem

19/02/2019

Chào anh chị

Để gửi email cho khách hàng nằm trong chiến dịch thì có 2 cách để tháo tác:

Cách 1: Vào Email Marketing => Thêm mới email => Ở phần lựa chọn người nhận có ô chọn Chiến dịch để anh chị chọn chiến dịch mà mình cần gửi mail => Soạn mail và GửiCách 2: Vào chi tiết chiến dịch 

+) Nếu gửi email cho tất cả khách hàng trong chiến dịch thì làm như sau


+ Nếu gửi email cho khách hàng nằm trong 1 bước nhất định:


LƯU Ý: 

- Nếu là người quản lý chiến dịch thì có thể gửi mail cho tất cả các cơ hội trong chiến dịch đó.

- Nếu chỉ là người tham gia chiến dịch thì sẽ chỉ gửi được mail cho những cơ hội mà mình là người phụ trách đó thôi.

Chúc anh chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan