Hướng dẫn cách xóa sản phẩm

Bán hàng

824 lượt xem

2021-02-09 14:33:10

Để xóa sản phẩm anh/chị cần được phân quyền xóa sản phẩm


Nếu tài khoản đã có quyền xóa sản phẩm, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1 :Bạn vào Bán Hàng (F4) rồi chọn Sản Phẩm.

Bước 2: Tích chọn những sản phẩm cần xóa> chọn thao tác "Xóa"


Note: Những sản phẩm đã xóa luôn hiện ở mục đã xóa để trách ấn nhầm xóa thì vẫn còn ở mục đã xóa bạn có thể khôi phục lại dc, không hỗ trợ xóa khỏi mục đã xóa.

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

5/5 (1 lượt)