Tại sao tôi không sửa được chiến dịch do người khác phụ trách mà lại xóa được?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

309 lượt xem

13/07/2018

Nếu là người quản lý chiến dịch và có quyền sửa thì sẽ có quyền sửa và xóa đối với chiến dịch đó


Nếu có quyền xóa thì sẽ xóa được tất cả các chiến dịch mà mình tham gia0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan