Tích hợp email Sendgrid trên Getfly CRM 6.0

Tích hợp email Sendgrid trên Getfly CRM 6.0

3 lượt xem
12/04/2024
Tài liệu API của Getfly 6.0

Tài liệu API của Getfly 6.0

2 lượt xem
12/04/2024
Hướng dẫn chèn Optinform lên Ladipage giao diện Getfly 6.0

Hướng dẫn chèn optinform lên ladipage giao diện 6.0

4 lượt xem
09/04/2024
Hướng dẫn thanh toán hàng loạt đơn hàng

Hướng dẫn thanh toán hàng loạt đơn hàng

10 lượt xem
04/04/2024
Hướng dẫn tích hợp Gmail trên Getfly 6.0

Hướng dẫn tích hợp Gmail trên Getfly 6.0

14 lượt xem
04/04/2024
Hướng dẫn tích hợp nhiều tổng đài vào Getfly CRM 6.0

Hướng dẫn tích hợp từ 2 tổng đài trở lên trên Getfly CRM 6.0

7 lượt xem
04/04/2024
Hướng dẫn cài đặt định nghĩa dữ liệu trên hệ thống Getfly CRM 6.0

Hướng dẫn cài đặt trường định nghĩa dữ liệu trên hệ thống Getfly CRM 6.0

10 lượt xem
03/04/2024
Hướng dẫn tạo Template trên Getfly 6.0

Hướng dẫn tạo Template trên Getfly 6.0

21 lượt xem
28/03/2024
Một số lỗi khi upload khách hàng và cách xử lý trên Getfly 6.0

Một số lỗi khi upload khách hàng và cách xử lý trên Getfly 6.0

4 lượt xem
27/03/2024
Tính năng chat nội bộ trên Getfly CRM 6.0

Tính năng chat trao đổi trên Getfly CRM 6.0

10 lượt xem
27/03/2024
Mô tả các điều kiện và hành động trong automation trên Getfly 6.0

Mô tả các điều kiện và hành động trong automation trên Getfly 6.0

14 lượt xem
25/03/2024
Mô tả các logs được hiện thị trong phần chi tiết khách hàng

Mô tả các log được hiện thị trong phần chi tiết khách hàng

23 lượt xem
20/03/2024
Cách phân quyền và chia máy lẻ cho nhân viên khi cài đặt xong tổng đài trên Getfly 6.0

Cách phân quyền và chia máy lẻ cho nhân viên khi cài đặt xong tổng đài trên Getfly 6.0

17 lượt xem
20/03/2024
Hướng dẫn tích hợp tổng đài Diginext vào hệ thống Getfly CRM 6.0

Hướng dẫn tích hợp tổng đài Diginext vào hệ thống Getfly CRM 6.0

14 lượt xem
19/03/2024
Hướng dẫn đọc báo cáo Telesales trên Getfly CRM 6.0

bài viết sẽ hướng dẫn quý khách hàng đọc báo cáo Telesales

10 lượt xem
18/03/2024

Xem nhiều nhất