Tôi muốn ghi nhận nguồn khách hàng đăng kí qua form thì phải làm thế nào?

Marketing - Opt-In Form Landing Page

1830 lượt xem

2019-02-16 09:40:12

Nếu các anh/chị dùng opt-in form của Getfly thì hệ thống sẽ tự động ghi nhận nguồn khách hàng đăng kí khi thêm khách hàng mới trên hệ thống là qua web hoặc facebook.


Tuy nhiên, nếu anh/chị muốn ghi nhận nguồn đăng kí cụ thể hơn ví dụ như được ai giới thiệu biết được hay được biết thông qua quảng cáo, v.v.. thì anh/chị có thể làm theo cách sau:

- Vào Cài đặt -> Định nghĩa dữ liệu -> Khách hàng -> Tạo thêm 1 trường thông tin mới là Nguồn đăng kí để ghi nhận nguồn khách hàng đăng kí trên form. Anh/chị có thể để tùy chọn dạng dữ liệu là text (nếu muốn để khách hàng tự nhập) hoặc là select list (nếu muốn khách hàng chọn trong các đáp án có sẵn từ bên anh/chị)
 Sau đó anh/chị vào Opt-in form, tạo form mới hoặc chỉnh sửa từ form cũ -> thêm trường Nguồn đăng kí là được


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)