Cách xóa trường dữ liệu khách hàng

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

914 lượt xem

2020-03-29 17:34:57

Hệ thống chỉ cho phép xóa các trường dữ liệu anh/chị đã thao tác thêm mới, còn các trường dữ liệu  mặc định của hệ thống chỉ có thao tác sửa không có thao tác xóa

Để xóa các trường dữ liệu anh/ chị đã thêm mới vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.
Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ liệu.
Bước 3 : Chọn mục khách hàng.


4. Chọn trường muốn xóa, chọn thao tác Xóa ( biểu tượng hình thùng rác)


5. Nhấn " Đồng ý" để xóa


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)