Cách thêm trường mã vùng điện thoại và chọn mã vùng điện thoại mặc định trên Getfly 4.0

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

281 lượt xem

2022-03-31 04:13:37

 

 

Cách thêm  trường mã vùng điện thoại và chọn mã vùng điện thoại mặc định

1. Cách thêm trường mã vùng điện thoại 

Để thêm mã vùng điện thoại  của từng quốc gia anh/ chị vào mục Cài đặt=> chọn Cấu hình hệ thống=> chọn Quốc gia, Quận huyện, Thành phố => chọn Quốc gia

- Đối với trường hợp anh/chị đã tạo Quốc gia trên hệ thống thì click vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa thông tin, nhập mã vùng tương ứng cho quốc gia

- Đối với trường hợp chưa có Tên quốc gia thì anh/ chị click vào Thêm mới Nhập tên quốc gia và mã vùng tương ứng

2. Cách chọn  mã vùng  điện thoại mặc định

Khi thao tác Thêm mới hoặc chỉnh sửa Quốc gia  sẽ có mục  tích chọn mã vùng quốc gia là mã vùng mặc định

3. Các lưu ý:

- Khi tạo khách hàng trường Quốc gia sẽ lấy mặc định Quốc gia được chỉ định Là mã vùng điện thoại mặc định, trường hợp muốn  thay đổi quốc gia thì  anh/ chị thao tác chọn lại Quốc gia

- Thông tin số điện thoại của khách hàng và số điện thoại của  các liên hệ trong khách hàng sẽ được bổ sung thêm mã vùng của quốc gia

- Trường hợp khách hàng đăng ký qua Form không nhập  thông tin Quốc gia khi đăng ký thông tin hoặc Form đăng ký không có trường thông tin Quốc gia để nhập thông tìn thì khi thông tin khách hàng đổ về Getfly thông tin Quốc gia và mã vùng điện thoại sẽ lấy theo Quốc gia và mã vùng được chỉ định là mã vùng mặc định

-  Khi nhắn tin SMS sẽ thay số 0 ở đầu bằng mã vùng đã chọn, nếu chưa chọn mã vùng sẽ lấy mã vùng mặc định.

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)