Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

886 lượt xem

2020-03-30 10:31:01

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng 

B1. Click vào Avata của tài khoản ở góc phải màn hình, chọn Cài Đặt


B2. Chọn Đinh Nghĩa Dữ liệu, chọn tiếp tab Khách hàng


 Sau đấy để chuột vào trường dữ liệu muốn thay đổi thứ tự, giữ chuột trái và tiến hành kéo thả để thay đổi thứ tự


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)