Xem nhiều nhất

 
Thêm Trường Thông Tin Trong Đơn Hàng

Để thêm mới 1 trường thông tin đơn hàng  trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ ...

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng B1. Click vào Avata của tài khoản ở góc phải màn hình, chọn Cài ĐặtB2. Chọn Đinh Nghĩa ...

Chỉnh Sửa Thứ Tự Các Trường Trong Thông Tin Khách Hàng Thì Làm Như Thế Nào?

Hiện tại trên hệ thống sẽ có 1 số trường mặc định anh/chị không muốn theo dõi nhưng không thể xóa đi được. Vậy nên anh/chị có thể thay đổi lại thứ ...

Khách hàng

350 lượt xem

05/08/2019

Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

Mỗi khách hàng trên hệ thống sẽ có một địa chỉ mail riêng ( không ai trùng với ai)Để thêm được khách hàng trùng email bạn cần vào phần cài đặt ->  ...

Marketing - Email

161 lượt xem

08/05/2020

Cách ẩn các trường dữ liệu ở màn hình Khách hàng F2

Ở màn hình  Khách hàng F2 có các cột dữ liệu  thông tin của khách hàng, để không muốn hiển thị các cột dữ liệu ít dùng, anh/chị vui lòng thao tác ...

Đào tạo mindset

229 lượt xem

22/10/2019

Làm thế nào thêm hình thức giao hàng khi tạo đơn hàng?

Chào anh/chị Thân mến!Anh/chị muốn thêm một trường định nghĩa dữ liệu "phương thức giao hàng" bạn vào "Cài Đặt">Chọn định nghĩa dữ liệu>đơn ...

Bán hàng

213 lượt xem

23/09/2019

Tôi thêm trường mới trong đơn hàng nhưng không thấy ở đâu.

Câu hỏi : Tôi thêm 1 số trường định nghĩa dữ liệu trong đơn hàng nhưng khi lên đơn hàng mới lại không thấy các trường mới thêm để nhập thông tin.Trả ...

Bán hàng

256 lượt xem

31/07/2019

Các trường hợp bị mất trường dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng

Các trường hợp bị mất trường dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng:- Trường hợp 1: Trường dữ liệu đó đã bị xóa mất Anh/chị có thể kiểm tra lại ...

Khách hàng

375 lượt xem

27/07/2019

Tôi bị mất trường dữ liệu đã tạo trên hệ thống, nhưng kiểm tra đã xóa không có trường thông tin đó?

Nếu trường hợp anh/chị bị mất trường dữ liệu trên hệ thống, dù đã kiểm tra tab ĐÃ XÓA nhưng vẫn không thấy trường dữ liệu đó bị xóa đi=> Thì có ...

Khách hàng

361 lượt xem

27/07/2019