Các trường hợp bị mất trường dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng

Khách hàng

395 lượt xem

27/07/2019


Các trường hợp bị mất trường dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng:

- Trường hợp 1: Trường dữ liệu đó đã bị xóa mất

 Anh/chị có thể kiểm tra lại ở tab ĐÃ XÓA, vì có thể trường dữ liệu đó đã bị xóa mất


Nếu muốn khôi phục trường dữ liệu đã xóa, anh/chị chỉ cần thao tác như sau:- Trường hợp 2: Trường dữ liệu đó đã bị thay đổi tên

Trường hợp nếu mã thuộc tính và tên thuộc tính không trùng khớp với nhau => vậy là trường dữ liệu đó đã bị thay đổi lại tên ( khác với tên khi tạo mới)


Để khôi phục lại trường dữ liệu đó, anh/chị chỉ cần thay đổi lại tên trường đó sao cho đúng với mã thuộc tính trước đó.

LƯU Ý: 

 + Hệ thống sẽ có 35 trường dữ liệu mặc định không thể xóa (mà chỉ có thể thay đổi tên trường dữ liệu)

 + Đối với những trường dữ liệu thêm mới, anh/chị hoàn toàn có thể sửa và xóa theo mong muốn


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan