Tôi bị mất trường dữ liệu đã tạo trên hệ thống, nhưng kiểm tra đã xóa không có trường thông tin đó?

Khách hàng

386 lượt xem

27/07/2019

Nếu trường hợp anh/chị bị mất trường dữ liệu trên hệ thống, dù đã kiểm tra tab ĐÃ XÓA nhưng vẫn không thấy trường dữ liệu đó bị xóa đi

=> Thì có thể do trường thông tin dữ liệu đó đã bị đổi tên

Anh/chị có thể kiểm tra lại bằng cách: so sánh giữa TÊN THUỘC TÍNH và MÃ THUỘC TÍNH


Đối với các trường dữ liệu tự thêm mới trên hệ thống, mã thuộc tính và tên thuộc tính sẽ trùng khớp với nhau

Trường hợp nếu mã thuộc tính và tên thuộc tính không trùng khớp với nhau => vậy là trường dữ liệu đó đã bị thay đổi lại tên ( khác với tên khi tạo mới)


Để khôi phục lại trường dữ liệu đó, anh/chị chỉ cần thay đổi lại tên trường đó sao cho đúng với mã thuộc tính trước đó.

CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan