Cách ẩn các trường dữ liệu ở màn hình Khách hàng F2

Đào tạo mindset

248 lượt xem

22/10/2019

Ở màn hình  Khách hàng F2 có các cột dữ liệu  thông tin của khách hàng, để không muốn hiển thị các cột dữ liệu ít dùng, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

- Ra màn hình Khách hàng F2

- Click vào biểu tượng hình cái Phễu

- Trường nào không muốn hiện thì bỏ tích, sau đấy nhấn cập nhật để lưu thiết lập


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan