Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

Marketing - Email

181 lượt xem

08/05/2020

Mỗi khách hàng trên hệ thống sẽ có một địa chỉ mail riêng ( không ai trùng với ai)

Để thêm được khách hàng trùng email bạn cần vào phần cài đặt ->  định nghĩa dữ liệu ->  cho phép trùng dữ liệu chọn CÓ hay KHÔNG 


Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan