Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

Marketing - Email

575 lượt xem

2020-05-08 14:19:45

Mỗi khách hàng trên hệ thống sẽ có một địa chỉ mail riêng ( không ai trùng với ai)

Để thêm được khách hàng trùng email bạn cần vào phần cài đặt ->  định nghĩa dữ liệu ->  cho phép trùng dữ liệu chọn CÓ hay KHÔNG 


Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)