Xem nhiều nhất

 
Lọc Các Khách Hàng Bị Trùng Số Điện Thoại Hoặc Email

Trong quá trình chuẩn bị hệ thống, anh/chị không để check trùng số điện thoại hay email dẫn đến có danh sách 1 loạt các khách hàng bị trùng. Giờ khi anh/chị ...

Khách hàng

223 lượt xem

23/07/2020

Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?

Mỗi khách hàng trên hệ thống sẽ có một địa chỉ mail riêng ( không ai trùng với ai)Để thêm được khách hàng trùng email bạn cần vào phần cài đặt ->  ...

Marketing - Email

181 lượt xem

08/05/2020

Làm thế nào để lọc các khách hàng bị trùng email?

Để lọc các khách hàng bị trùng email, anh/chị thao tác như sau:Vào giao diện Khách hàng (F2) -> chọn ô mũi tên cạnh ô Tìm kiếm -> chọn ô mũi tên cạnh ô ...

Khách hàng

372 lượt xem

30/10/2018

Hệ thống báo Trùng số điện thoại và email khi upload khách hàng

Khi upload khách hàng, hệ thống báo số điện thoại, email trùng là do các thông tin số điện thoại, email đã có ...

Khách hàng

404 lượt xem

03/01/2018