Tôi thêm trường mới trong đơn hàng nhưng không thấy ở đâu.

Bán hàng

270 lượt xem

31/07/2019

Câu hỏi : Tôi thêm 1 số trường định nghĩa dữ liệu trong đơn hàng nhưng khi lên đơn hàng mới lại không thấy các trường mới thêm để nhập thông tin.


Trả lời: Các trường tự thêm mới ở đơn hàng sẽ hiển thị ở phần xem thêm khi tạo đơn hàng mới do hệ thông Getfly đang fix cứng các trường mặc định hiện tại trong đơn hàng.

Các trường thêm mới này sẽ không hiển thị khi cập nhật đơn hàng hoặc bản in, chỉ hiển thị ở giao diện chính trên màn hình bán hàng ( f4) và có thể lọc được ở phần tìm kiểm đơn hàng.


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan