Cách tạo và xóa Nhóm khách hàng trên Getfly CRM 4.0

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

495 lượt xem

2023-03-17 08:34:44

Chào anh/chị, để tạo và xóa Nhóm khách hàng, anh/chị thao tác như sau:

1. Tạo Nhóm khách hàng

Vào Cài đặt => Cấu hình hệ thống => CRM => Khách hàng => Nhóm khách hàng => Thêm mới

 

2. Xóa nhóm khách hàng

* Xóa Nhóm khách hàng đang sử dụng:

Vào Cài đặt => Cấu hình hệ thống => CRM => Khách hàng => Nhóm khách hàng => Chọn hình "thùng rác" để xóa nhóm 

* Xóa Nhóm khách hàng vĩnh viễn:

Vào Cài đặt => Cấu hình hệ thống => CRM => Khách hàng => Nhóm khách hàng => Chọn "Đã xóa" => Chọn hình "thùng rác" của nhóm cần xóa hẳn 

*** Lưu ý:

- Không thể xóa/xóa hẳn nhiều Nhóm khách hàng cùng một được được, cần xóa lần lượt từng Nhóm khách hàng.

- Không chứa Khách hàng trong Nhóm khách hàng cần xóa, nếu có sẽ không xóa được.

- Sau khi các Nhóm nằm trong tab đã xóa thì cho phép xóa hẳn Nhóm khách hàng đó.

 

Chúc anh chị thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Tô Thị Lan Hương

0/5 (0 lượt)