Cách tạo Landingpage

Marketing - Opt-In Form Landing Page

657 lượt xem

2020-03-30 09:14:12

Để tạo 1 landing page anh /chị vào Marketing --> Landing page --> Thêm mới
Sau đó kéo thể 1 landing mẫu mà a chị thấy phù hợp rồi chỉnh sửa chúng cho thật hấp dẫn. Tiếp tục đánh chữ " optin form" để sổ ra danh sách các optin form đã tạo. Cũng kéo thả optin form phù hợp và để tại vị trí mà anh chị mong muốn

Tiếp tục chọn "cài đặt" --> nhập tên tiêu đề --> Lưu.Note: Getfly hiện tại chưa giới hạn số lượng landingpage được tạo ra nhé .

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)