Cách chỉnh sửa Optin Form trong Landingpage

Marketing - Opt-In Form Landing Page

167 lượt xem

30/03/2020

Cách chỉnh sửa kích thước Optin Form trong Landingpage 

B1) Vào optinform -> Chọn thao tác chỉnh sửa ở Form muốn chỉnh sửa


B2) Chọn Tab Mã nhúng


Click vào STYLE OPTIN FORM để tiến hành điểu chỉnh


Sau đấy nhấn " Cập nhật" để lưu

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan