Cách chỉnh sửa Optin Form trong Landingpage

Marketing - Opt-In Form Landing Page

878 lượt xem

2020-03-30 10:12:40

Cách chỉnh sửa kích thước Optin Form trong Landingpage 

B1) Vào optinform -> Chọn thao tác chỉnh sửa ở Form muốn chỉnh sửa


B2) Chọn Tab Mã nhúng


Click vào STYLE OPTIN FORM để tiến hành điểu chỉnh


Sau đấy nhấn " Cập nhật" để lưu

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)