Xem nhiều nhất

 
Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản trên Getfly CRM 4.0

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp bao gồm ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

72 lượt xem

18/01/2021

Thiết lập các báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, báo ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

77 lượt xem

18/01/2021

Tổng quan phần Tài chính kế toán trên Getfly CRM 4.0

Tổng quan phần Tài chính kế toán trên Getfly CRM 4.0 Với mục tiêu đơn giản hóa quá trình kế toán trong Doanh nghiệp SME, Getfly đã nâng cấp Module quản lý tài ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

75 lượt xem

09/01/2021

Tại sao tôi có quyền thanh toán lại không thanh toán được đơn hàng?

Khi anh/chị đã có tích quyền thanh toán nhưng vẫn bị báo không được phân quyền khi ấn "Thanh toán" đơn hàng, có thể anh chị đang gặp phải trường hợp sau:+ ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

200 lượt xem

30/12/2019

Cách khôi phục ngân sách đã xóa trên Getfly

Để có thể khôi phục ngân sách đã xóa trên Getfly, anh/chị thao tác như sau:Bước 1: Vào Tài chính - Kế toán --> Chọn Ngân sách --> Trong tab trạng thái chọn: ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

200 lượt xem

29/11/2019

Thu chi qua quỹ

PHIẾU THU – PHIẾU CHI Phiếu thu – Phiếu chi giúp cho việc quản lý thu – chi tiền vào các quỹ. 1.1 PHIẾU THU: Để tạo phiếu thu GetFly hỗ trợ 3 ...

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

469 lượt xem

05/11/2018