Tại sao tôi có quyền thanh toán lại không thanh toán được đơn hàng?

Tài chính - Kế toán

489 lượt xem

2019-12-30 17:57:12

Khi anh/chị đã có tích quyền thanh toán nhưng vẫn bị báo không được phân quyền khi ấn "Thanh toán" đơn hàng, có thể anh chị đang gặp phải trường hợp sau:

+ Hệ thống sử dụng cả module mở rộng Tài chính - Kế toán, vì vậy mặc dù được phân quyền thanh toán nhưng do không được tích quyền truy cập "Tài chính - kế toán" --> Truy câp, thêm "phiếu thu" --> Chưa được là người liên quan trong quỹ nào để chọn Quỹ khi tạo phiếu thuChúc anh/chị có một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)