Hướng dẫn nhập kho thông qua đơn hàng mua

Kho

310 lượt xem

2019-12-30 12:04:35

 

Để có thể nhập kho hàng loạt nhiều sản phẩm trên hệ thống, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Vào Bán hàng (F4) -> Mua hàng 

 - Chọn Upload -> Chọn file mẫu upload đơn hàng -> Tải xuống mẫu theo Getfly

 

- Tại file mẫu tải về, anh/chị điền đủ thông tin Ngày kí hợp đồng (ngày đặt hàng), Khách hàng (Nhà cung cấp), Mã kho (Mã kho nhập hàng), Mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán (giá nhập vào của sản phẩm), thành tiền

 

- Sau khi điền xong thông tin trong file, anh/chị lưu lại và click chọn Upload đơn hàng nhập lên hệ thống. Nếu đơn hàng đã thanh toán, chọn Tự động thanh toán đơn hàng, nếu đơn hành chưa thanh toán thì bỏ tích phần này

- Khi upload đơn hàng thành công, sau khi đơn hàng đã duyệt thì sẽ có nút Yêu cầu Nhập kho -> anh/chị điền đủ thông tin -> Nhập kho

LƯU Ý:

- Hệ thống sẽ tự động lấy giá nhập vào của sản phẩm là giá bán điền ở tròng file upload excel. Cuối tháng hệ thống sẽ tự động tính đúng Lợi nhuận khi sản phẩm đó được bán ra

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)