Công thức tính tồn kho khả dụng.

Kho

506 lượt xem

26/04/2019

Số lượng khả dụng = Tồn kho hiện tại – Phiếu xuất (chưa duyệt) + Phiếu nhập (chưa duyệt) + - Phiếu xuất/ nhập kho (phiếu chuyển kho)

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan