Xem nhiều nhất

 
Công thức tính tồn kho khả dụng.

Số lượng khả dụng = Tồn kho hiện tại – Phiếu xuất (chưa duyệt) + Phiếu nhập (chưa duyệt) + - Phiếu xuất/ nhập kho (phiếu chuyển kho)

Kho

561 lượt xem

26/04/2019